మళ్ళి మళ్ళి నిన్నే చూడాలనిపిస్తుంది

నిన్ను మొదటిసారి ఎప్పుడో చూసానో తెలియదు కాని 
చూసినప్పటి నుండి మళ్ళి మళ్ళి నిన్నే చూడాలనిపిస్తుంది 
ఒక్కసారైనా  నీతో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది
నువ్వు నా సమీపాన చెరితే 
మనసు కంపిస్తుంది
గుండె తీవ్రత పెరుగుతుంది...  
నీ కళ్ళలో ఏ శక్తి దాచుకున్నావో గాని 
నన్ను మాత్రం శక్తిహీనుడ్నిచేస్తున్నాయి
ఇన్నేళ్ళుగా ఎలాంటి అలజడి లేని నాలో  
కొన్నాళ్లుగా నాలో నేనే లేని పరిస్థితి

నీ కోసం వెతుకుతున్నాయి నా కళ్ళు 
ఒక్క సారి కరుణించి వెళ్ళు
నీవెక్కడుంటావో తెలిసి కూడా 
ఏమి చేయలేని నిస్సహాయ స్థితి నాది 
ఒక్క సారి పలకరించి వెళ్ళు 
మళ్ళి  నాకు పునర్జన్మని ప్రసాదించి వెళ్ళు  

ప్రేమంటే ఏంటో తెలియని నాలో రేపావు అలజడి, 
మరి వినిపించట్లేదా ఈ గుండె సడి 
            -నందు 

2 comments:

నీహారిక July 18, 2015 at 11:19 PM

ప్రేం నగర్ సినిమా చూసారా నందూ?????

నందు July 19, 2015 at 11:56 PM

చూడలేదండి నిహారిక గారు....