Thursday, September 27, 2012 - , 1 comments

నీ రూపం

కళ్ళల్లో  అమాయకత్వం 
గుండెల్లో గడుసుదనం....
అన్ని కలగలిసిన నిండిన తెలుగుదనం....
కుర్రకారుకి గుండెల్లో కలవరం....

అచ్చమైన పదహారణాల పడచుధనానికి 
నీ రూపమే నిలువెత్తు  నిదర్శనం. 
                            -నందు