తపస్సు చేసినా జరగదు

జీవితంలో నీకేదైనా జరగాలని 
బలంగా రాసిపెట్టి ఉంటె తప్పైనా ఒప్పైనా 
అది తప్పకా జరుగుతుంది..!

జరిగేది జరగక మానదు
తప్పకా జరిగేదైనప్పుడు
దాని నుండి తప్పించుకోలేవు
ఒకవేళ జరగకూడనిదైతే 
తలక్రిందుల తపస్సు చేసినా ఎన్నటికి జరగదు..!!

-నందు


1 comments:

Ramana vamaraju August 26, 2016 at 7:01 PM

జీవిత సత్యం కదా