బాగుండటం అంటే

బాగుండటం అంటే బాగా ఆస్తి ఉండటమో  లేక 
బాగా సంపాదించే ఉద్యోగం ఉండటమో కాదు 
అలాగని అందంగా ఉండటం  అసలే కాదు 

త్రివిక్రమ్ స్టైల్లో చెప్పాలంటే,
నలుగురితో ఉన్నపుడు నవ్వుతూ ఉండటం..  
పనిలో ఉన్నా పది మందిలో ఉన్నా పప్రశాంతంగా ఉండటం..   
కళ్ళల్లో వెలుగుండటం, పెదాలపై చిరునవ్వు రావటం 
జీవితంలో సంతోషంగా ఉండటం
ఇది బావుండటం అంటే బాగా ఉండటం 

-నందు  

నేనింతే...!!!

డిగ్రీ చేసాడు డీసెంట్ ఉంటాడు,
మందు తాగడు మౌనంగా ఉంటాడు,
సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరు కద సైలెంట్ గా ఉంటాడు,
అనే బ్రమల్లోన్చి బయటికి రా ...
డీసెంట్ గా ఉన్నానంటే అర్థం గొడవ పడటం ఇష్టం లేదని,
మౌనంగా ఉన్నానంటే ఇంకా మర్యాద ఇస్తున్నానని...
నేను కామ్ గా ఉన్నానంటే తప్పు చేసానని కాదు,
తప్పులు జరగకూడదని... 
ఎప్పుడూ అలానే కాదు
ఇలా కూడా ఆలోచించు... 
నేనేవ్వరికి నా వ్యక్తిత్వం గురించి చెప్పను,
ఇది చదివి నీకేమైన అర్థం అయితే గుర్తుపెట్టుకో.

నేనింతే...! ! !
ఏడవాలనిపిస్తే ఏడుస్తా,
నవ్వాలనిపిస్తే తనివితీరా నవ్వుతా,
భాదగా ఉంటే మౌనంగా ఉంటా,

కోపం వస్తే కోపంగా ఉంటా లేదంటే అరుస్తా...
ఎందుకంటే నాలో చలనం ఉంది 
ఏ రకమైన స్పందన లేకపోవటానికి 
నేను రాయిని కాదు, 
రోబోనీ అంత కంటే కాదు...
మనిషిని..,మనసున్న మనిషిని...!
మనసు విలువ తెలిసిన మనిషిని...!!
- నందు