పదాలు ప్రేమగా-మాటలు మత్తుగా


Anandgoudpedduriపదాలు ప్రేమగా ఉంటాయ్, 
మాటలు మత్తుగా ఉంటాయ్ 
ఇష్టమైన 'వారు' మాట్లాడుతుంటే...
పదాలు ప్రేమగా ఉంటాయ్, 
మాటలు మధురంగా ఉంటాయ్ 
ఇష్టమైన 'వారితో' మాట్లాడుతుంటే...
-నందు
2 comments:

Anonymous June 6, 2015 at 7:56 PM

beautifill. love you raja.

నందు June 8, 2015 at 9:24 AM

Thank you Raja...!!!
meerevaro telisthe inka bavundedhi :)