Saturday, January 03, 2015 - , , , , 0 comments

అడగటానికి అడ్రెస్ కూడా దొరకకుండా వెళ్ళిపోతారు

అనుమతి లేకుండానే చాలా మంది 
మన జీవితంలోకి వస్తారు
ఉన్నంతకాలం మనతో భానే ఉంటారు...
ఉన్నట్టుండి ఏమవ్తుందో తెలియదు
మనకి చెప్పకుండానే,
వెనుదిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోతారు...
మనతో వారికేం సంబంధం లేనట్లు,
మనమెవరో వారికి తెలియనట్లు....

అడగటానికి అడ్రెస్ కూడా దొరకకుండా

వెతకటానికి వీలు పడకుండా 
                      -నందు 


0 comments: