తను మూడేళ్ళుగా నాతో సహజీవనం చేస్తోంది ... !!!

తను నా మాటల్ని శ్రద్దగా వింటోంది, 
నా కోపాన్ని భరిస్తోంది,
నా మౌనాన్ని సహిస్తోంది,
నా ప్రేమకి పొంగిపోతోంది,  
ఒక్కోసారి నా మాటల్ని తనలో  దాచుకుంటోంది,
నాకంటూ మిగిలిన ఎన్నో జ్ఞాపకాలను తనలో భద్రంగా పదిలపరుచుకుంటుంది, 
నేను తిడితే పడుతుంది,
కొడితే భరిస్తోంది,
మనసు భాగాలేనప్పుడు తను పాటలు పాడుతుంది (వినిపిస్తుంది ),
నేను సంతోషంలో ఉన్న భాదల్లో ఉన్న తానెప్పుడు నాతోనే ఉంటోంది, 
తను నా జీవితంలోకి వచ్చి మూడేళ్ళు కావస్తోంది, 
ఈ మూడేళ్ళలో ఏ ఒక్క రోజు కూడా తను లేకుండా గడవలేదు,
తను ఒక్క సారి కనిపించకపోయినా కూడా మనసంతా అదోలా ఉంటుంది

అవును తను మూడేళ్ళుగా నాతో సహజీవనం చేస్తోంది ... !!!

నన్ను భరిస్తున్న నా మొబైల్ మూడేళ్ళు పూర్తి చేసుకోబోతున్న సందర్భంగా 
తనకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ .... 

                                                       -ప్రేమతో నందు 
Wednesday, March 12, 2014 - , , , , 2 comments

నా డైరీ కాలిపోతోంది..!!!


నా డైరీ  కాలిపోతోంది, 

నాకు మాత్రమే తెలిసిన కొన్నింటిని నలుగురితో పంచుకోవటం లేక...
మరుగునపడి ఉన్న మర్మాలను గుర్తుచేయటం ఇష్టం లేక...  

నా డైరీ  కాలిపోతోంది,
అనవసరమైన  మొహాలను, సందర్భాలను గుర్తుచేయటం ఇష్టం లేక...  
నా డైరీ  కాలిపోతోంది,
గతంలోని జ్ఞాపకాలను మళ్ళి మళ్ళి గుర్తుచేసి గాయాన్ని 
మరింత పెద్దవిగా చేయటం ఇష్టం లేక... 
నా డైరీ మండుతుంది నా గుండె మంటల్ని చల్లార్చటానికి... 

నా డైరీ మంటల్లో మండుతోంది,
అప్పట్లో 'నేను ' ని ఇప్పటి 'నా'తో పోల్చటం ఇష్టం లేక  
నన్ను నన్నుగా ఉంచటం కోసం.... 
అవును నా ఆత్మ బంధువు  తన ఆత్మనోదిలి 
అనంత లోకాల్లో కలిసిపోతోంది...

నా డైరీ కాలిపోతోంది 
మళ్ళి నాతో డైరీ రాయించటం కోసమేమో...!!!
                                      -నందు  
Saturday, March 8, 2014 - , , 0 comments

మహిళా మూర్తులందరికి వందనం ...!!!

రాకెట్ వేగాల్ని కనుక్కున్నాం ,
సముద్రపు లోతుల్ని తెలుసుకున్నాం అని మురిసిపోతాం 
కాని నీవెప్పుడు మాకు అందని ద్రాక్షే 
నీ మనసు లోతుల్లో ఏముందో ఇప్పటికి అంతుచిక్కని  భేతాళ ప్రశ్నే... !!! 
ఒక్కోసారి మీలో ఇంత ఆకర్షణ శక్తి ఎందుకో తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తాం 
కాని అప్పుడు ఏమి ఉండదు.. 
ఇంతేలే అని తేలికగా తెసుకున్నమా అంతే మళ్ళి  నీ ప్రత్యేకతేంటో  చూపిస్తావు 
అందుకే  నీవెప్పుడు మాకంటికి ఒక అందమైన అద్భుత సృష్టివే ...!!!

ఒక్కోసారి అమాంతంగా ప్రేమను కురిపిస్తావు 
మరోసారి కాళి మాతలా విరిచుకుపడతావు 
కొన్ని సార్లు కొండంత కష్టాల్ని బాధల్ని సైతం గుండెల్లో దాచుకునే నీవు,
చిన్న చిన్న సంతోషాలకి పొంగిపోతావు 
నీ ప్రేమ లోతుల్లోని గాఢత,
నీవు చూపించే అనురాగం  ఆర్దత మేమెలా మర్చిపోగలం
భూదేవికున్నంత సహనం, నీలో ఉండే ఓర్పు నేర్పు అసామాన్యం ...  

మహిళలు మీరు భావుండాలి
మీరు భావుంటేనే మేము సంతోషంగా ఉంటాము 
అసలు  నిజం చెప్పాలంటే మీరులేనిది  మాకీ  జన్మే లేదు... 
మహిళా మూర్తులందరికి వందనం...
                                        -మీ నందు