మిథ్యా ప్రపంచం...!!!

ఈ మిథ్యా ప్రపంచంలో ఏవి శాశ్వతం కావు...
గెలుపోటములు, సుఖదుఃఖాలు,
బంధాలు, అనుబంధాలు,
నువ్వు, నేను, మనందరం...
చరిత్రలు కుడా చిదిమేస్తే చెదిరిపోతాయి 
వాటి గురించి మాట్లాడటం మానేస్తే మరుగునపడి 
కాలగర్భంలో కలిసిపోతాయి

మనకంటూ ప్రసాదితమైంది ప్రస్తుతం మాత్రమే
నేస్తం అనుభవించు ప్రస్తుతాన్ని ప్రతి క్షణం...
                               -నందు

0 comments: