ప్రేమ జ్ఞాపకాలు

ఎవరినో ప్రేమిస్తావు

మరెవరినో పెళ్లి చేసుకుంటావు

గుండె లోతుల్లో ఒకరు గుండెలపై మరొకరు..

నీలో ఒకరు, నీతో ఒకరు..

తనపై నీ ప్రేమకు గుర్తుగా నీ మెయిల్ ఐడికో,

లేక నీ కంప్యూటర్ కో తన పేరుని పాస్ వర్డ్ గా తగిలిస్తావు

తన పేరునో లేక తన పేరులోని మొదటి అక్షరంతోనో నీ పిల్లలకి పేరు పెట్టుకుని మురిసిపోతావు

తను గుర్తోచ్చినపుడల్లా నీలో అనాలోచితంగా ఏవో స్పందనలు

తను గుర్తొచ్చిన ఆనందంలోనో లేక తనతో వీడిపోయినందుకు కలుగుతున్న ఆవేదనతోనో.

ఆ రెండింటిని గుర్తుపట్టకుండా

సాయంకాలపు వెలుగులను కమ్ముకొస్తున్న కారు చీకట్లు

కప్పెసినట్లు ఎప్పుడు నింపాదిగా ఉండే నీ నిర్మలమైన మనసు...


ఓ మనిషి...!!!

ఇవేనా నీ విరహ వేదనకు సాక్షాలు...
సుఖంగా ఉండి సంతోషంగా లేని జీవితాలకి అంకితం...నందు

Thursday, December 20, 2012 - 0 comments

ఎం జరిగినా మన మంచికే ......!!!


'నేడు' ఎం జరుగుతుందో తెలియని తెలియదు  కాని 'రేపటి' గురించి బెంగ ఎందుకు ?

జరుగుతుందో లేదో తెలియని యుగాంతం గురించి  స్కూల్స్ కాలేజీలు వదిలేసి, 

ఆఫీసులు పనులన్నీ పక్కన పెట్టి భయంతో 

ఒక మూలలో పడుకోవటం కాదు  

ఒక వేళ  నిజంగా ఈ ఈ యుగాంతం జరిగితే(!)  జరగనీ,

మనమేమి ఆపలేము కదా  సృష్టి కార్యాన్ని ఎవ్వరు ఆపలేరు ఆ సృష్టిని సృష్టించిన సృష్టి కర్త అయినా...  

పనులన్నీ వదిలేసి చావుకి బయపడటం కాదు  

మన విది నిర్వహణలో, మన బాద్యతలను మనం నేరవేర్చినప్పుడే మన 

జన్మకి నిజమైన సార్థకత

ఒక వేళ  మనం చేసే రోజు వారి పనిలో ఉండి  మనం చనిపోతే  అదే  మన 

ఆత్మకి అసలైన  శాంతి(ఇంట్లో ఉండి  చనిపోవటం కంటే పనిలో ఉండి  

చనిపోవటం ఉత్తమం కదా ?) 

చేస్తున్న పనికి ఘనమైన నివాళి 

జరగని భయాన్ని తలుచుకుని చింతించకుండా 

నిశ్చింతగా ఉండండి ఎం జరిగినా మన మంచికే ...... 

                                                 -నందు 

యుగాంతం గురించి నా భావన...