ప్రియా ఏంటి నీ మాయ....?

ప్రేమంటే ఏంటో తెలియకుండానే ప్రేమించాను
మనసంటే ఏంటో పూర్తిగా తెలియకుండానే మనసిచ్చేసాను
కాని నేనంటే ఏంటో నాకు తెలిసి కూడా నాలా  నేను ఉండలేకపోతున్నాను
ప్రియా ఏంటి నీ మాయ....?
                                 
                                        -నందు


Tuesday, June 5, 2012 - 8 comments

దేని గురించి రాయను ??

గత కొన్ని నెలలు గా నేను రాస్తున్న నా కవితలను కొనసాగించాలనే ఉద్దేశ్యంతో పెన్ను పట్టుకుని కంకణం కట్టుకుని కూర్చున్నాను కాని నా భావాలెందుకో  ముందుకి కదస్లాట్లేదు

ఈ సారి దేని గురించి రాయను అని
ఎక్కువగా ఈ ప్రేమ గురించే రాసేటప్పటికి  నాకు కూడా కొంచెం కోతగా ఏమైనా రాయాలి అనిపించిది
మరి దేని గురించి రాయను ??
ఉన్నట్లుండి సడన్ గా నా మది లో మెదిలింది అదే స్నేహం 

మరి స్నేహాన్ని గురిచి ఏమని రాయను ? ?
 అవసరం ఉన్నంత సేపు మనతో చాలా బాగా మాట్లాడి మన అవసరం తీరిపోయాక మనల్ని వదిలేసే స్నేహాన్ని గూర్చి రాయనా

లేక మన ముందొక మాట తర్వాత ఒక   మాట మాట్లాడే స్నేహాన్ని గూర్చి రాయనా ?
మనిషి కంటే మనిషి ఇచ్చే  వస్తువులకు  విలువనిచ్చే వారిని గూర్చి రాయనా
మరి దేని గూర్చి రాయను ??
 ఎందుకీ  నాలో నిర్లిప్తపు  భావన ???
మరి సమాజనికి ఉపయోగపడేవి, సమాజానికి సందేశం ఇచ్చేవి  ఏమైనా రాయన ??

 నేనా ? సమాజనికా ?
 ఏమి రాయను ?
 నేనమైన సమాజానికి సందేశం ఇవ్వటానికి  సత్య సాయి భాబా నా లేక "పొప్" నా ? 
మనమెవ్వరం  సమాజానికి సందేశం  ఇవ్వటానికి ?
కాదు నేనెవ్వరిని ?
అయిన మనం సమాజం తో మన సందేశాలను పంచుకోగలం  మాత్రమే,
కేవలం మనం మన భావాలను వ్యక్తికరించగలం మాత్రమే....
సందేశం తీసుకోవాలో వద్దో సమాజమే నిర్ణహించుకుంటుంది
మరి దేని గురించి రాయను ?
 రాయాలి అనే ఒక ధృడ నిచ్చయం తో ఉన్నపుడు ఎందుకు రాయలేకపోతున్ననో
కనీసం  రాయలేకపోవటం గురించైనా రాయాలి కదా.....

రాస్తాను , నాలో అంతర్లీనంగా దాగి ఉన్న, నిస్తేజపు లోతుల్లోన్ని భావాలను రాస్తాను....