Sunday, July 31, 2011 - 10 comments

ఎం కోల్పోతున్నాం మనం ?


మనం  జీవితంలో ఏదో కోల్పోతున్నాము,
శాస్త్రీయ విజ్ఞానంలో ఎంత వేగంగా అబి వృద్ది చెందుతున్నమో 
 మానవీయ విలువలను మాత్రం అంతకు మించిన వేగం తో అంతరించుకుంటున్నాము .

ఒక సారి గతం లోకి తిరిగి చూసుకుంటే..
కల్మషం లేని చిరునవ్వులు,
ప్రేమానురాగాలతో పెనవేసుకున్న బంధాలు,
అభిమానం, ఆప్యాయతలతో అలుముకున్న అనుబంధాలు, 
కాఫీ కబుర్లతో కాలాన్ని మించిన కాలక్షేపాలు, 
అంతేనా, ఇవన్నీ పై పెచ్చుకే......
కాని ఇదంతా ఒకప్పుడు

ఇప్పుడున్నదల్ల  
పైపైకి ప్లాస్టిక్ నవ్వులు, రెడీమేడ్ బంధాలు, 
డాలర్ల  మోజులో దూరమైన అనుబంధాలు,
మాట్లాడే తీరిక లేక "మిస్ యు" అంటూ మెసేజులు,
కంప్యూటర్లతో  కాపురాలు, మరయంత్రాలతో  మీటింగులు...
ఇవేనా ఇంక ఎన్నెన్నో..!

ఎన్ని కోల్పోయినా 
జీవచ్చవంలా  బ్రతుకుతూ ప్రాణాలు కోల్పోకుండా మిగిలింది మన ప్రాణమొక్కటే ...  
'కోట్ల'కు వెలకట్టలేని ఆస్తులను కోల్పోయాక 
'పైసా'కి పనికిరాని ప్రాణమెందుకో ......    
                                  
                                      -నందు 
                               Saturday, July 30, 2011 - 0 comments

గమ్యాన్ని వెతుక్కుంటూ....వెళ్తున్నా వెళ్తున్నా దూరంగా వెళ్తున్నా
కానరాని దూరాలకు, కనిపించని తీరాలకు....
పయనమెటో తెలియదు పాదాల అడుగులు ముందుకే  
గమనమేటో తెలియదు కాని గమ్యాన్ని చేరేటందుకే...


-నందు


 

నా జీవితంలోకి....

మల్లి తనోచ్చింది...!

అవును తనోచ్చింది.

నా ఊహల్లోకి,


నా జ్ఞాపకాల్లోకి,


నా ఆలోచనలోకి,


నా మనసులోకి...నా జీవితంలోకి....


తనెవరోకాదు వర్షాకాలం.....            

                        
                              -నందు

మీ జీవితంలోకి కూడా వచ్చింది కదు...!
Monday, July 18, 2011 - 2 comments

ఒంటరితనం....!
ఒంటరితనం జీవితంలో అన్నింటిని నేర్పిస్తుంది...
ప్రేమించిన వారికి దూరమైనప్పుడు వారి   ప్రేమ లోతుని
ప్రేమలోని మాధుర్యాన్ని,
ఎడబాటులోని విరహాని,
 బంధాల  అంతర్యాన్ని
మంచిని చెడుని బేరీజు వేసే మనస్తత్వాన్ని....
అన్నింటిని  మించి ఆలోచన విధానాన్ని...

కాని  మనల్ని ఒంటరితనానికి  గురిచేసిన వాళ్ళని మర్చిపోవటం తప్ప....

                                                             -నందు.


 ఒక నా  facebook మిత్రుడు అనువాదం చేసిన నా కవిత...
loneliness will teach you each n everything in life...
when we move away from our loved ones then we will realize the depth of their(s)love....
n the sweetness(fragrance) of love,
n the in-depth knowledge about the relations,
n improvement in the decision making....

furthermore, the way how we think(as compared to previous)...

But except one thing: that is forgetting the person who compelled us for this loneliness....

                                                                      --Nandu
Tuesday, July 12, 2011 - 0 comments

ఓ భార్గవి....!
నిన్ను చూస్తుంటే నా మీద నాకే అసహ్యం, 
ఎన్నాళ్ళయిందో   నీలా నేను నవ్వుకుని ... ..
ఎలాంటి కల్మషం లేని నీ నవ్వు చూసి నాకు  అసూయ పుడుతూనే ఉంది...
పాదరసంలా నువ్వు కదులుతుంటే, ఇంత ఎనర్జీ ఎక్కడినుంచి వస్తుందో  అర్థమే అవలేదు నాకు...
నువ్వెంత అల్లరి చేసిన కోపమే రాలేదెందుకో....
మళ్లీ ఒక్కసారి  నన్ను నీలో చూసినట్లుంది ...
పెద్ద వాళ్లమయ్యం మాకు బయటి ప్రపంచం తెలుసనుకుంటాం కాని నీ నవ్వుల ప్రపంచం ముందు అవన్నీ దేనికి పనికి రావేమో...,
 ఎలాంటి ఒత్తిడిలు లేని నీ లాంటి నవ్వు చూసి నిజంగా ఎన్నాళ్ళయిందో......

మేము ఎన్ని  సార్లు నవ్వుకున్న ఆ నవ్వుల వెనకాల ఎన్నో భాధలు ఏవో  గాధలు...
  నీ అల్లరి ప్రపంచం ముందు ఈ  ఆధునిక ప్రపంచం, నీ నవ్వుల ప్రపంచం ఈ నవీన ప్రపంచం ముందు అన్ని బలాదూర్...
నిన్ను చూసాకే మల్లి నా చిన్నతనం గుర్తొచ్చింది
కాదు కాదు మళ్లీ నాకు చిన్న పిల్లాడినైపోవాలనిపిస్తుంది...
నిజంగా ఆ చిన్నతనం ఎప్పటికి అలాగే ఉంటే ఎంత  భావుండునో...
                                                         -నందు. Friday, July 8, 2011 - 2 comments

నిరీక్షణ ...?

 
 
క్షణం    క్షణం  ప్రతిక్షణం, 
తీక్షణంగా  నీకోసమే నా వీక్షణం... 
అనుక్షణం నీకోసం, వేచి ఉంటాను ప్రతి క్షణం ..
 నీ ఎడబాటులో  ఉండలేను ఒక్క క్షణం
కలిసి ఉంటాను  నీతోనే అనుక్షణం...
 
నీవు లేని ఒక్క క్షణం విరహమే ప్రతిక్షణం...
 
మరి ఇంకెన్నాళ్ళీ    నీరిక్షణం....?
             
                          -నందు  
Monday, July 4, 2011 - 0 comments

నువ్వు లేని నేను....

ఓ నా ప్రాణసఖి....

నీ నీడనైనా తాకని నా కరములేందుకు

నీవు కలలో  కూడా రాకపోతే నాకు నిదురెందుకు...
నీ రూపాన్ని కూడా చూడని నా కనులెందుకు
 అసలు నువ్వు లేని ఈ ప్రపంచం లో నేనెందుకు........
                      -నందు.