Tuesday, April 26, 2011 - 4 comments

నువ్వు లేకుండా....!


            
                          నువ్వంటే నాకెందుకిష్టమో తెలీదు,
                          నువ్వెందుకు నాకు ప్రత్యేకమో తెలీదు,
                          నీ  గురించి నేనెందుకు  జాగ్రత్త తీసుకుంటానో తెలీదు,
                          నిన్నెందుకు ప్రేమిస్తున్నానో తెలిదు,
                          కాని ఒక్కటి మాత్రం నిజం 
                          నువ్వు లేకుంటే నా జీవితం ఇలా ఉండేది 
                          కాదేమో..!
                                      -నందు