Wednesday, March 09, 2011 - 0 comments

ఎవరు నీవు ...?నాలో ఉపిరి  నీవు..... 

నాలో సగం నీవు... 

నా ఆశ , నా శ్వాస నీవు ...

నా సంతోషం, భాద  నీవు.... 

నా ఉచ్వాస నిచ్వాస  నీవు 

అసలు నాకే  అర్థం  నాలో ఎవరు నీవు.....?
                         
                                        -నందు 

0 comments: