స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

ఒకప్పుడు మనం స్కూల్లో కాలేజీల్లో ఫ్రెండ్స్ని చేస్కునే వాళ్ళం, 
ఇప్పుడిలా ఫేస్బుక్ లో చేసుకుంటున్నాం..
ఎన్నో విషయాల్ని మిత్రులతో షేర్ చేస్కునే వాళ్ళం,
ఇప్పుడిలా ఫేసుబుక్లో, ఇంస్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తున్నాం..
ఫ్రెండ్స్తో ఫోటోలు దిగి భద్రంగా దాచుకునే వాళ్ళం,
ఇప్పుడిలా ఫోటోలు పెట్టి ట్యాగ్గింగ్ చేస్తున్నాం...
ఫ్రెండ్షిప్స్ బ్యాండ్స్ కట్టి ఒకరినోకోరం విష్ చేసుకునే వాళ్ళం,
ఇప్పుడిలా స్టేటస్ లు పెట్టి పలకరించుకుంటున్నాం...

హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే 
స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

-నందు.

బంధాలు


జీవితంలో బంధాలను ఏర్పరచుకోవడం, 
వదులుకోవడం అనేది 
ఫెసుబుక్లో ఆడ్ ఫ్రెండ్ /అన్ ఫ్రెండ్ చేసినంత సులువుకాదు...

ఒకసారి Unfriend చేస్తే 
మళ్ళీ add req పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
కానీ జీవితంలో మళ్ళి ఆ బంధం బలపడాలంటే 
కొన్ని వందల మెట్లు దిగిరావాలి, 
వేల మైళ్ళు వెనక్కి నడవాలి...!!
-నందు.

గుణాత్మక మార్పు


గీ హైదరాబాద్ రోడ్ల కింద లంకే బిందెలు ఉన్నావా ఏందీ  ?
లేక బంగారు తెలంగాణ జేయనీకే బంగారం కోసం తొవ్వుతున్నారా ఊకె ??

వారం కిందనే సంతోష్ నగర్ నుండి సైదాబాద్, చంచల్ గూడ జైలు వరకు
మంచిగా  రోడ్డు ఏశిన్రు అనుకుంటుంటే 
మళ్ల తెల్లారే  తొవ్వుడు షురూ జేశిన్రు...

గీ ఏసుడు మల్ల తొవ్వుడు,మల్లేసుడు మల్ల తొవ్వుడు  ఏందీ ఈ పంచాతి ?
సారు ముందే అన్ని తవ్వకాలయిపోయినాక ఎస్తే కాద ?
లేక  కాంట్రాక్టర్లకు ఉపాధి హామీ పని దొరకదు  అనుకున్నరా ఏందీ ?

రెండు ప్రభుత్వ శాఖల మధ్యనే సమన్వయం లేదు,
రెండు మూడు రాష్త్రాల మధ్య సమన్వయం ఎట్లొస్తది ?

దేశంల గుణాత్మక మార్పు యాడొస్తది ??

-నందు 

చితికిన బాల్యం

ఏ మూడింటికో బడైపోతే, దోస్తులతో పెద్దబడి కాడికి పోయి ,
ఆ గ్రౌండ్లో  పెద్ద బడి పిల్లలు కిరికెట్తో, కబడ్డో ఆడుతావుంటే 
వాటిని సూత్తూ  సూత్తూ,
మన తోటి పిల్లలతో ఏ పతంగొ,గోళీలాటో, 
ఎదో ఒకాట ఆడుతూ రాత్రి ఆరింటికో ఏడింటికో  
ఇంటికెళ్లి అమ్మ పెట్టు చివాట్లు, గోరుముద్దలు తిని నిద్రపోతాం 
ఒకపూట బళ్ళు మొదలైనప్పటి నుండి ఎండకాలం పోయే దాకా 
మన ఊరి చెరువులోనో, బావుల్లోనో, 
మనింట్లో నాన్నానో, అన్నానో తీసుకెళ్లి,
మన దోస్తులని వెంటేసుకెళ్ళి మరీ ఈత నేర్చుకుంటాం..
సెలవుల్లో అమ్మమ్మ ఊరికి వెళ్లినపుడు, 
తాత ఎంతో ప్రేమతో చేయించిన/చేసిన చక్రాల బండిని 
మనింటికి తీసుకువచ్చి దానితో ఆడుకుంటూ సంబరపడి పోతాం. 
పది దాక మనవూళ్ళోనే సదువుకుని పెద్ద సదువుకోసం పట్నంలో/ పక్కూరో వెళ్ళేదాకా మన బాల్యాన్ని ఆస్వాదించాం. 
కానీ,
ఈ కాలం పిల్లలు 
రెండేళ్ళకి సెల్ల్ఫోనకి అలవాటు పడి, 
మూడేళ్లకే బడికిపోయి,
ఆటలంటే ఏ టెంపుల్ రన్నో ,కాండీక్రస్షో అనుకుంటూ, 
మొబైల్ యాప్లలో ఆటలాడుకుంటూ 
ఇవే ఔట్డోర్ గేమ్స్ అనుకుంటున్నారు. 
భవిష్యత్ అనే భూతానికి బయపడి, 
తల్లి దండ్రులు కూడా ర్యాంకులు, చదువులు అంటూ 
బాల్యాన్ని బందిఖానాలో పడేస్తున్నారు.!!
-నందు

ప్రేమకి మరోవైపు...!!
ప్రేమలో పడిన కొత్తలో ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న వ్యక్తి గురించి 
 నువ్వు ఎంత ఆరాట పడుతావో,
నీకు దూరంగా ఉన్న నీ తల్లిదండ్రులు కూడా 
అంతే ఆరాటపడతారు....
ఆ వ్యక్తి మీద మొదట్లో ఉన్నంత  ఆరాటం 
ఇప్పుడు నీకుండకపోవచ్చు
కానీ నీ తల్లిదండ్రుల ఆరాటం 
బ్రతికి ఉన్నంత కాలం ఉంటుంది....
అదే ప్రేమంటే....!!
-నందు